• De betaling gebeurt steeds cash, met bankcontact of sinds kort via de app van Payconiq. Het getuigschrift bestemd voor de mutualiteit zal pas meegegeven worden na betaling.

23944569_s

 

  • WIJ ZIJN NIET TOEGETREDEN TOT DE CONVENTIE VAN 2020-21 . Deze niet-toetreding gaat in op 01/01 en verloopt eind 2021. Het ereloon bedraagt 28€ voor een behandeling in het kabinet en 30€ voor een behandeling thuis. Dit zijn de tarieven die  onze beroepsorganisatie adviseert. U zal hierdoor mogelijks enkele euro’s minder terugtrekken van uw ziekenfonds. Afhankelijk van uw verzekeringsstatus zal er een correctie worden toegepast. Het is echter minister Maggy De Block, die bepaalde dat u minder terugbetaald krijgt. Want zij besliste éénzijdig dat patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten minder terugbetaling krijgen. Dit in tegenstelling tot artsen en tandartsen, waar de terugbetaling van gedeconventioneerden gelijk is aan de terugbetaling van geconventioneerden. Van zodra we een nieuwe federale regering hebben, valt de discriminatie tussen geconventioneerde en gedeconventioneerde kinesisten weg voor de terugbetaling.
  • Patiënten hebben recht op een verhoogde terugbetaling als ze genieten van een beschermingsmaatregel omwille van een laag gezinsinkomen.
  • In specifieke situaties (na een heelkundige ingreep) kan er een hoger terugbetalingsbedrag betaald worden de eerste drie maanden na de ingreep.
  • Bij F-a, F-b en E-pathologiëen wordt een nummer aangerekend voor het bijhouden van uw dossier. Dit kost 30,65€ en wordt volledig terugbetaald door de mutualiteit.
  • Een overzicht van de terugbetalingen door het ziekenfonds vind je in je elektronisch dossier.
  • U kan gedetaileerde informatie ivm tarieven vinden op http://riziv.fgov.be

 

 

Betalen kan met Payconi

 

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *