Handrevalidatie

Wat zouden we doen zonder onze handen? Hoeveel gebruiken we onze handen op een dag?  Het lijkt zo evident, maar een goede functie van de handen is noodzakelijk voor een goed functioneren van onszelf. De aanwezigheid van verschillende structuren (botjes, gewrichtsbanden, pezen, zenuwen,…) op een klein oppervlak, maken van onze hand heel ingenieus instrument. Hand- en polsaandoeningen komen dan ook frequent voor en zijn steeds meer een specialisme aan het worden. Letsels aan handen, pols en elleboog kunnen grote gevolgen hebben voor het functioneren van alledaagse dingen. Het is dan ook zeer belangrijk dat deze letsels nauwgezet worden opgevolgd.

 

Door specialisatie op dit gebied, jarenlange ervaring en intensieve samenwerking met  handchirurgen is de kennis van deze complexe materie in ruime mate aanwezig.  De juiste therapie bieden aan deze letsels is noodzakelijk voor een goed herstel. Elke patiënt met een handletsel krijgt een manuele behandeling aangevuld met oefentherapie voor tijdens de sessie of thuis. Bijzondere aandacht gaat ook naar het versoepelen van het littekenweefsel, omdat dit bij handletsels dikwijls een belemmering vormt voor een goede mobiliteit.

De handtherapeut werkt hierbij intensief samen met de handchirurg. Er vindt op regelmatige basis overleg plaats tussen de handchirurg, de handtherapeut, de orthesist en de patiënt om een optimale (postoperatieve) behandeling te kunnen waarborgen en met één gezamenlijk doel:

Herwinnen van de functionaliteit!

Met welke aandoeningen kom je bij de handtherapeut :

  • Post-operatieve of conservatief behandelde hand- vinger-pols- en elleboogfracturen
  • Snijwonden met buig- of strekpeesletsels, zenuwletsels, …
  • Re- implantaties en reconstructies van vingers.
  • Post-operatieve behandeling van contractuur van Dupuytren.
  • Optrainen en ergonomie van patiënten met al dan niet operatief behandelde polsinstabiliteit.