Wanneer heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming
 • Leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW gedurende drie volledige en ononderbroken maanden.
 • Inkomensgarantie voor ouderen(IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
 • Tegemoetkoming voor personen met een handicap:
  • integratietegemoetkoming
  • inkomensvervangende-tegemoetkoming
  • zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood
  • Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of vier punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal.
 • Je bent in het ziekenfonds ingeschreven als:
  • Wees
  • Niet-begeleide minderjarige vreemdeling
 • Op basis van je inkomen
  • Standaard wordt rekening gehouden met het bruto belastbaar gezinsinkomen van het jaar voordien. Bij aanvragen in 2021 is dit dus met het inkomen van 2020. Dat moet lager zijn dan 19.892,01 euro, verhoogd met 3.682,55 euro per bijkomend gezinslid Uitzondering op deze regel zijn volgende personen op voorwaarde dat ze een stabiel inkomen hebben:
     • gepensioneerden
     • mindervaliden
     • weduwen/weduwnaars
     • personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen
     • ambtenaren in disponibiliteit van wie de ziekteperiode minstens één jaar bedraagt
     • militairen die tijdelijk, maar minstens een jaar uit hun ambt zijn ontheven wegens ziekte
     • eenoudergezinnen;
     • personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn, of een combinatie van beide.
  • Behoor je tot een van deze groepen, gebeurt de berekening ofwel op basis van het bruto belastbaar gezinsinkomenvan het jaar voordien of op basis van het bruto belastbaar maandinkomen van het gezin  Er wordt rekening gehouden met de berekening die voor jou het meest voordelig is. Bij de berekening op basis van het maandinkomen moet het inkomen lager zijn dan 19.957,16 euro per jaar, verhoogd met 3.694,61 euro per bijkomend gezinslid (bedragen geldig sinds 1 maart 2020).